Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1413 Pisarz: 11 Numer roty: 326
Testes ducit Jacobus kmetho de Potrokowicze adversus dominum Micolaum de Slawsko: primus Sthanislaus Golossa, secundus Sthanko, tercius Zaloga, quartus Bassz civis de Cleczewo, qui circa hoc fuerent, quintus Sawada, sextus Micolaus Krawecz. — R(otha):

T I b b I S + Jakoʃmi przythem
byli gedi Jakub vmikolaÿa
zytho
kupyl yʃzgemu ʃlubyl yʃthamo
nebilo Niczʃeÿ ʃlomi gedno brzemą
albo dwe