Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1413 Pisarz: 11 Numer roty: 324
Testes ducit Nicolaus de Janouicze adversus Naczkonem de Minori Janouicze: primus Torko de Czisszewo, secundus Sandiuogius de Jarosseuicze, tercius Philipus de Setlewo, quartus Albertus de Janouicze, licet frater, sed adversa pars asentit, quintus Paulus de Boguslauicze, sextus Paulus de Kurowo. — R(ota):

T I P b I S + Jako tho Swatczi
mi Jako wrzøncza prawymʃø dza
lem doʃthala Tworziÿanowy aÿkya
nowyczam a then dzal wydrzerʃzal
mÿmo trzy latha