Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1412 Pisarz: 11 Numer roty: 320
Testes ducit dominus Johannes de Kurowo adversus Zuppam: primus Philipus de Setlewo, secundus Clemens de ibidem, tercius Jacobus de Setlewo, quartus Paulus de ibidem, quintus Sthanislaus de Cziszewo, sextus Miroslaus de ibidem. — Rota:

T P B I S + jako tho ʃwatczimi iako
Jan nepoyąl ani vkradl kona ani
go wodl doʃwego domu ale ʃzam be
ʃzal [an] aongo yutrze zapowedal vo
ʃadi yvkaplana