Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 6 Numer roty: 32
/Johann//es Rosust testes producere debet contra dominam /...//skam de Coszmino: primus est Johannes /...//eczski, Stescheg Cuschinski, iterum /Stesche//g Cuschinski alter idem, Albertus de /...//, Bernat iterum Cuschinski, Maczeg/...//wski. — /R//ota est hec:

<...>am pomozi bo ÿ ʃwâti + iako <...>
<...>achal do Jakowego ʃcholtiʃa <...
...>ee gwaltem ʃamø ʃczwart <...>