Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1408 Pisarz: 10 Numer roty: 311
Testes ducit domina relicta Nicolai de Brzese: primus plebanus de Rzgowo Petrus nomine, secundus Janussius de Wotszino, tercius Sÿmon de Krowicza, quartus Petrassius Poytrowski, quintus Mrocotha de Brudzewo, sextus Albertus de Scarszewo. — Rota:

Taco nam et.
Jaco to ʃwatczimi Jaco czʃo pobili krczon a mico
laÿ paneÿ (Hancze ) y yeÿ dzedzi (ludzem) dwoye ʃwini wleʃe
[kthemu p leʃu] wthem leʃe pani ʃwimi
dzeczmi bila wdzerʃzenu Jaco y oni ytaco
knemu dobre prawo mala