Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 5 Numer roty: 31
Nota quod Johannes de Setlewo tenetur /iura//re contra Stephanum de Setlewo sic:

<...>co mi pomoʃi bo yʃwothi + iaco
mø (râczil) Scepan vetrzy grziwni tego mø
newiprawil