Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1413 Pisarz: 9 Numer roty: 308
Testes Przedwogii de Boguslauicze erga Vbislaum de Cziszewo: primus Jacussius de Boguslauicze, secundus Mikno eciam de Boguslauicze, tercius Martinus eciam de Boguslauicze Paulouicz, quartus Laurencius eciam de Boguslauicze, quintus Jacussius de Wardasino, sextus Albertus eciam de Boguslauicze. — Rotha:

T mi p b. y ʃʃ + Jaco tho ʃwadczø
iʃze przedwoy [dal] zaʃtawil (vbiʃlaowy ) zaʃta
wø ydzerʃzalø wpoʃadze