Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1409 Pisarz: 9 Numer roty: 307
Testes domine Kath/erine de Gorÿ contra// Andream eciam de Gor/ÿ primus// Wlodziminus ibidem de Go/rÿ, secundus// Stanislaus de Chhrosczino, /tercius...// de Slawaczino, quartus Pe/trus// de Schischino, quintus Passek /de// Gorÿ, sextus Passek de Krzusz /? ...//. Rota huius {primi testis}:

T mi p b y ʃʃ + Jaco ʃwadczo Jacoʃm roʃloʃzil medziwami
rok atiʃz neʃprawne vʃtal napane
rok
...
T nam p
b y ʃʃ + Jaco to ʃwadczimi Jacoʃ
napanø neʃprawni rok vʃtal