Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1409 Pisarz: 9 Numer roty: 305
Rota Johannis de Lubomisle erga Petrum de Schischino:

T mi p
b y ʃʃ + Jaco moy ludze daley
tam nayezerze nelowilÿ mi
mo pocaʃzane