Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1409 Pisarz: 9 Numer roty: 304
Rota Floriani contra Laurencium fratrem de Boguslauicze:

T mi p b Jaco czʃom wʃ<...>
tÿ penadze poʃzaʃzne toczme wʃal
ʃtwe wolÿ yʃtobom vmowø m<...>
y (o)broczilʃme tako natwe dobre
yako name