Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1409 Pisarz: 9 Numer roty: 303
Item dominus Nicolans de Slawsko debet adducere iudicium bannitum sue ville de Oswislowo erga Bogumilum kmethonem de Slawoszewo et scabini iurare debent in hec verba. — Rota:

T mi p b y ʃʃ + Jacoʃmi nalawiczÿ
ʃzedzøcz ʃzkazaly panu micolayew
tÿ vini czʃoye pobral natem czlo
wecze nakurku