Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1408 Pisarz: 9 Numer roty: 300
Rota Domarathi contra Nicolaum de Ostrowasz:

[T] T mi p b y ʃʃ
Jaco mi micolaý vinowat zrzebø
(lâʃcz(ø)) dacz ʃzwich Cobil ʃwerzepich yake
ya nalebʃze wÿberzø