Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 5 Numer roty: 30
Nota testes producendos Johannis de Biscup/e// contra dominum Florianum de Curowo: prim/us// Msczigrew[ø] [Quatkowsky] Pøtk/ow//skÿ, dominus Geczka Dzbosky, Voy/thek// Cotlinstkÿ, Voczech Vos dictus, S/tani//slaus Vrzesczewicz plebanus de Cretkowo, plebanus de Shmanow/o//. — Sic iurant:

Taco nam pomoʃy b
yʃwøthÿ + iaco to ʃwadcimi ia
tworzÿan Sedl ʃwimi pomoczn<...>
ywyrøbil naÿanowe dedzine d<...>
cz granicz