Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1408 Pisarz: 9 Numer roty: 299
Testes Philippii de Setlewo contra Gregorium kmethonem: primus Stephanus de Lipini, secundus Laurencius de Jaroszeuicze, tercius Laurencius de Janouicze, quartus Lenarth de Janouicze, quintus Nicolaus de Jano(uicze), sextus Stephanus de Jaroseuicze. — Rota:

T mi p b y ʃʃ + Jacoto ʃwadczo
czʃo grzegorz zalowal naphilippa
orani to zalowal potwarzÿ