Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1408 Pisarz: 9 Numer roty: 298
Rota Gosszlaii contra Stanislaum de Setlewo:

T mi p b y ʃʃ + Jacomi ʃtaniʃlaw
ʃwø røkø wibil pøcz zøbow aothnego
ych ʃtradzø
...
T mi p b y ʃʃ + Jaco ʃtaʃek
ukradlmi mecz ypol grziwni
chøzebnø rzeczø ytego vʃzitek ma