Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1408 Pisarz: 9 Numer roty: 297
Testes Stanislaii de Setlewo contra Johannem de Setlewo: primus Staszek de Setle(wo), secundus Tholomeÿ de Wardaszino, tercius Dobek de Kotarbÿ, quartus Petrus de Cotarbÿ, quintus Dzersek de Kotarbÿ, sextus Jacussius de Janowicze. — R(ota):

T mi p b y ʃʃ +
Jacoto ʃwadczo Jaco ʃtaʃzek ne
wignal halʃkÿ zdomu ʃzʃzeʃczø
grziuen ani ych ukradl ani
vʃzitka ma