Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1408 Pisarz: 9 Numer roty: 296
Testes Philippi de Setlewo contra Paulum de Curowo: primus Nicolaus de Jaroszeuicze, secundus Andreas de Jaroszeuicze, tercius Szødek de Jaroszeuicze, quartus Szødek de Wardaszino, quintus Thomek de Jaroszeuicze, sextus Martinus de Jarossze(uicze):

T mi p b ʃ + Jacoto ʃwadczo Jaco
philip nevkradl ani yego ludze
paʃcoui zÿtha Jaco trzÿ grzywni anitego vʃzitka ma