Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1408 Pisarz: 9 Numer roty: 295
Rota secunda eius domine contra Albertum de Pouercze:

T mi p b y ʃʃ + Jaco woczech
nekupil thich pczol vpaula zatrzi
grzywni czʃobi zatrzi griwni ʃkodzi
lo atich pczol pauel odliczal na
dzedzine atÿm ʃprawem wʃzala