Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1408 Pisarz: 9 Numer roty: 293
Testes Zemcze [contra] de Wardaszino contra Philipum de Setlewo: primus Paulus de Kurowo, secundus Stanislaus de Kurowo, tercius Martinus de Kurowo, quartus Nicolaus de Wardaszino, quintus Jacussius de Wardaszino, sextus Thomas de Cziszewo.

T mi
Jaco to ʃwadczø Jaco philip wipra
vil ʃwego rąkoÿmø
naprzeczyw
zemcze, ipeczøcz zaweʃzil yliʃtmu
dawal ʃzaweʃzonoø peczøczø

Testes Philippi de Setlewo contra Zemkam; primus Johannes vicarius do Grabenicze, secundus Nicolaus de Grabenicze, tercius Jacobus de Setlewo, quartus Paulus de Setlewo, quintus Stanislaus de Setlewo, sextus Martinus de Setlewo. — Rota: