Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1408 Pisarz: 9 Numer roty: 291
/Item testes Pa//uli de Setlewo contra Szandka/m: primus// Nicolaus de Szetlewo, secundus Lenarth de Janouicze, tercius Jacuss /de// Janouicze, quartus Laurencius de Janouicze. — Rota:

T mi p b y ʃʃ
Jaco to ʃwadczo Jaco paulowa cz
ladz nevkradla ʃzandcze dwu
grzÿwnu [al] ani tego pauel
vʃzitka ma