Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1408 Pisarz: 9 Numer roty: 282
Testes Johannis de Setle/wo erga Jacobum// eciam de Sethlewo: primus Stanis/laus de Czi//szewo dictus Stari, secundus /...// de Czÿszewo, tercius Jacussius de /...//wice, quartus Thomas de Czÿszew/o, quintus// Albertus de Chudzicze alias &potkone&, /sextus// Domaszek de Czisszewo. — Rota:

T mi
Jaco philip czʃo dobil. Jan na yacube
wpol dzedzine ʃzoʃteÿ czøʃzczÿ natho
przepiʃz ʃobe wʃzalÿ a yanowigo ne
dali