Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: KN Rok: 1408 Pisarz: 9 Numer roty: 281
Rota Swasconis de Rutsko contra Meczslaum de Sluszkowo:

T mi p b y ʃʃ + Iʃʃem newmawal omaczerziʃte niczʃz Smeczʃlavem
bÿ ÿ mal klopotacz Jaroʃlaw
...
T mi p b y ʃʃ + Jacoʃm vmawal yʃze mal
zaʃtawicz Meczko Jaroʃlaowÿ ʃzefʃiʃtkÿm
prawem