Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 4 Numer roty: 28
Nota testes Andree de Grabenice ad instanciam Janusii de Chrzamblice: primus Miroseg de Wanglewo, secundus Petrus Zorzewskÿ, tercius Jacusius Grodeczskÿ, quartus Petrus Bÿscupskÿ, quintus Andreas de Modla, sextus Wach Lucomskÿ. — Rotha testium:

nam po bo ÿʃ + ÿako
<...> ʃwatczimi ÿako Januʃh przedal
<...>ene gorø [ÿʃoboma] [[p] brzegoma]
<...>o czo kneÿ prziʃlucha