Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1408 Pisarz: 9 Numer roty: 278
Testes Alberti de Wardaszino erga Nicolaum kmethonem de Gloweuo: primus Gomba de Kusszino, secundus Swatoslaus Kusszinskÿ in Przedzino manens, tercius Jaszko de Przedzino, quartus Dobeslaus de Deszczna, sextus Staszek de Jaroszewÿcze.

T mi b p y ʃʃ + Jaco
tho ʃwatczimy yʃze woyczech micolayowi
nedal panczÿ ran krwawich
...
T mi p b y ʃʃ + Jacotho
ʃwatczø yʃze woczech micolaya
neʃindowal ani vʃzitka mal ani
wklodø ʃzadzil
...
T mi p b y ʃʃ + Jacoto
ʃwatczø yʃze woczech Swachowÿ nedal ʃeʃczÿ ran.

Item testes eiusdemAlberti contra eundem kmethonem: primus Andreas de Jaroszewÿcze, secundus Sandiuogius de Jaroszeuicze, tercius Tholomeus de Wardaszino, quartus Rainoldus de Wardaszino, quintus Albertus Koleszicz eciam de Wardaszino, sextus Starÿ de Czÿszewo. Item testes Alberti eiusdem erga Swachonem de Glowewo: primus Petrus Wÿrzik de Kurowo, secundus Jan Blaszk de Kurowo, tercius Stasszek de Kurowo, quartus Philippus de Setlewo, quintus Stasszek de Setlewo, sextus Mathias Parusszowo — — — Rota prima Alberti: