Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1407 Pisarz: 9 Numer roty: 276
Testes Martini de Szedlecze adversus Mroczkonem de Boscowo: primus Pakoslaw de Szedlecze, secundus Thomislaw de Sedlecze, tercius Iacussius de Kÿewicze, quartus Stanislaus de Boscowo, quintus Martinus de Ÿurkowo, sextus Cchfal  de Marcowicze. — Rota:

T mi b p y ʃʃ +
y Jaco neʃzaʃztawil marczin tego ga
ÿu mroczkowÿ . czʃomu mroczek vy
rabÿl ... T nam b p y ʃʃ + Jaco
to ʃwatczimi yʃze mroczkoui neʃzaʃz
tawyl tego gayw czʃo mroczek
vyrabil