Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1407 Pisarz: 9 Numer roty: 273
Rota Johannis Roszut adversus Albertum de Kozÿmino et adversus Michaelem:

T b p ÿ + Jaco czʃom wodzÿl toʃzm
wodzil poprawe apoʃwem ych na
lewo a me naprawo ato mabicz
podle rudÿ