Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1407 Pisarz: 9 Numer roty: 272
Nota quod Spidko de Modia heres tanquam procurator domine Hancze relicte Nicolaii de Grodzecz et literam procuratoriam domini regis demonstrando coram nobis proposuit et querulavit, vulgariter &zalowal&, in hec verba: „Domine iudex, ego propono tanquam procurator domine Hancze cum pueris suis supra dictam Cristinam de Modlilibogouicze heredem, quod equitavit cum uno tam bono prout ipse” Et super dominum Nicolaum de Grabenicze heredem, quia equitavit cum tam bono sicut est solus. Et super dominum Andream de Grabenicze heredem, quia nunccium suum misit tam bonum prout solus et detinuerunt vel pellerunt /vulgariter//

zayølÿ naʃwem polu trzodø ywegna
wʃzwoÿ
poʃzpolni laʃz ypobilÿ naʃze
ʃwÿne. Aczby tego prøly ytopanÿ
gotowa ukazacz ... przetho nechczem otpowedacz bo tam
panÿ niczʃz neyma, anÿ yeÿ dzeczÿ
anÿ ych pradzadoue anÿ dzadoue anÿ
ych oczecz boʃmÿ to krolewʃkim woz
nÿm zapowedalÿ ynatho gÿ mamÿ