Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1407 Pisarz: 9 Numer roty: 270
Rota Johannis Trzaszych erga Nicolaum de Janouicze heredem:

T mi b p
y ʃ. + Jacom neuedzal dotego ko
na nyendeÿ wady czʃom micolayeu
przedal