Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1406 Pisarz: 8 Numer roty: 265
Item Thoporek de Gorynino ducit testes adversus Swanthoslaum de Szelcze: item primus Abraham de Gorÿnino, item secundus Stephanus de Gorÿnino, item tercius Nicolaus de Lubcza, item quartus Laurencius de Boguslauice, item quintus Dobeslaus de Boguslauice, item sextus Bodzen de Boguslauice. — Sequitur rota:

T. gym. p. b. yʃwanthy +
yako tho ʃwaczimÿ, yako. Mÿ
kolay trzimal. Rolø za trzÿ
lata ʃpokoyem ÿ lanka