Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1411 Pisarz: 7 Numer roty: 261
Testes ducit domina Wancencia adversus Jacussium de Tarnowa: primus Stanislaus Olesky, secundus iterum Stanislaus Olesky, tercius Stanislaus Jaroslawsky, quartus Nynotha de Psari, quintus Przibislaus de Woiaczewi, sextus Bogumil de Krzimeczsky. — Rota :

T mi
b. p. y. ʃ. + Jaco tho Swatczimi
Jaco czʃo pani ranczila tho ranczila
przeʃdzenczne