Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1411 Pisarz: 7 Numer roty: 260
Testes Janussi de Gunicze contra dominam Dorotheam de Wola: primus Petrus plebanus de Dobrosulowo, secundus Nicolaus plebanus de Budzislaw, tercius Toma de Kopidlowo, quartus Przethpelko, quintus Petrus Kuba, isti fuerunt cause, sextus Przetlaus de Budzeowicze. — Rota:

T mi b p y ʃ +
Iʃʃmi bili przithem kediʃʃze pani
dorothea obwanʃzala penandzy pla
czith XX ... panu Januʃʃowi po
ʃzmerczi moʃʃa ʃwego ...