Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 4 Numer roty: 26
Nota querulacionem prolocutoris puerorum  de Janowice filiorum condam Thome, et est sic:

Tego nacze zaluge [gdzeʃ ÿeʃ] dzeczÿ
gdzeʃýʃz gich dzedziczʃtwo potbil
potze coʃz gÿm ʃcodzi XX grziwen ÿtho ʃø gotowÿ vcazacz