Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1409 Pisarz: 7 Numer roty: 257
Testes Spale de Schethlewo contra dominam Betham: primus Philipus de Schethlewo, secundus Domaszco de Ciszewo, tercius Troyan de Ciszewo, quartus Clemens de Czissewo, quintus Johannes de Curowo, sextus Stanislaus de Schethlewo. - Rota

T m b p y ʃ
+ Jakoʃm [to ʃwatczim] bil poʃlem
oth Jaʃzka do bethky yʃzmy
mala dacz penadze ana gich dach
nechczala pirwe [nyʃ] nnyʃz (Jaʃzek ) lank ʃegla