Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1409 Pisarz: 7 Numer roty: 255
Item testes Pauli de Gory contra dominum Nicolaum de Slawszco: primus Toporek, secundus Sandzywogius, tercius Wlodimirus, quartus Laszcarius de Schiszino, quintus Boguchwal filius Doctoronis, sextus Boguchwal Wneszlaouicz. —R(ota):

T
mi. b. p y ʃ. + Jacko to ʃwathczimi
yʃz Paʃzcowe zamowenw trzy latha
mynaly a mycolaw go otho prawe<...>
negabal