Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1409 Pisarz: 7 Numer roty: 253
Item testes Katherine uxoris Alberti de Przemna contra dominum Martinum de Slawszko: primus Paulus de Borkowo, secundus Dirslaus, tercius Swanthoslaus de Boguslauicze, quartus Micolaw de Kolowo, quintus Micolaw de Boguszlauicze, sextus dominus Mathias plebanus de Richnowo. — Rota:

T n b p y ʃ + yʃʃe
Woyczech neoral role napana
Marczýnowe dzedzyne gwaltem
Stago dobrymi Jako za[m] zam
wpana Marczynowe derʃzenw