Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 250
Nota testes Janusszii de Schetlewo contra Ja/cobum// eciam de Schetlewo: primus Marcus de Curewo, secundus Spala scultetus, tercius Nicolaus de Jaroszeuicze, quartus Przeramb eciam de Jaroszeuicze, quintus Laurencius de Boguslauicze, sextum preparat. — Rota:

T
nam b p y ʃ. +. Jaco tho Swatczimi
Jaco Januʃʃz Jacoboui newcradl zapancz
grziwen zitha chanʃebno rzeczo ...