Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 4 Numer roty: 25
/Wirzb//antha Kvcharskÿ debet iurare /ad in//stantiam Martini de Bÿscupe kmethonis. — Rota:

t mi po b yʃ + ÿakom nigedneÿ
vmowÿ ʃmarcinem nemal by ottemne
gicz mal kedÿbÿ chaczl