Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 245
Item dominus Nicolaus de Porunowo in proximis terminis nunc instans post festum sancti Michaelis iurare debet contra dominam Luchnam consortem domini Jacobi de Kothoyeczsko in hec verba:

T mi b p y. ʃ +. Jakoʃm dal
nathy dzedziny, porwnowo ykamoko
dzewencz dzeʃand grziwen y kon za
dzeʃancz grziwen [zirokich] aʃwitko ...