Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 242
Nota testes Przetwogii de Jedlcza contra dominum Lascarum de Koszarzewo: primus Wenczeslaus de Scarszewo, secundus Albertus de ibidem, tercius Scarbimirus de Boguczicze, quartus Mathias de Kuchari, quintus Petrasszius de Chorzewo, sextus Stasszek de Kothogeczsko. — Rota:

T mi b p y S +
Jaco to Swacczimi yʃecz macz dala
Seʃcz grywen groʃʃow Swemu
ʃynowy przedwogowy na laʃcarzw
za Swego Sdrowego zywotha