Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 241
Iurare debet Nicolaus de Wisnewa contra Mathiam kmethonem eciam de Wisnewa pro et super pronellis. — Rota:

T mi. b.
p. y ʃ. +. Jaco my maczey pancz
ydwadzeʃcza drzew (Slif) parabil [v]
y vczinil Skodÿ wmem zadu