Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 240
Testes ducit Mrokotha contra dominam Elenam: primus Mathias de Slugoczino, secundus Petrassius Plisca de Barlosky, tercrius Mirosco de Wanglowo, quartus Petrassius de Quatkowo, quintus Martinus Trzebo, sextus Nicolaus de Lescze. — Rota:

T mi
Jaco to ʃwacczimi czʃo mrokotha
wʃtrzmal hablina moʃza tho
yeʃcz wʃzitko wroczil anyteʃz tego
wʃzitka nema