Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 3 Numer roty: 24
Item Nicolaus Ostrowansky in testimonium sic debet iurare:

Tako mÿ bog pomozi iʃwanti krziʃz iak
to ʃwatczø ize tego pyʃal Ondrzÿ
przezelʃczi iego mv Jan menÿl