Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 239
Iurare debet Nicolaus de Wisznewa erga dominam de Kopidlewo. — Rota:

T mi
b p y ʃ. + Jako poziczil pre
tpelko wmne zamoʃʃtrzala y
wnoʃzel wpane dom doczalw
yothem pani we