Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 232
Iurare debet dominus Jaroslaus de Brudzewo {per se} contra dominum Mrokotam de Brudzewo: primus Stanislaus Wolouicz. — Rota:

T mi b p y
ʃ. + Jako my Mrokota vczinil
wnem (wmem) dobiczu X ... Skody
...
Jaco to Swaczmi
Jako Mrokota Jaroʃlawowi
wczinil wgego dobiczu Skody X
...