Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1397 Pisarz: 3 Numer roty: 23
Item in hunc modum Andreas notarius debet iurare cum Nicolao de Ostrowansz erga castellanum Santocensem. Est [notarius] Andreas notarius in hec verba:

Tako mÿ pomozi bog iʃwanti krziʃz Jakom tego
[tako] pÿʃal przezelʃczi [iakomi] iego mÿ
Jan menÿl