Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1407 Pisarz: 7 Numer roty: 229
Nota Lascariis debet iurare contra Przethpelkonem de Kopidlouo. — Rota:

T mi
b p y + Tha rana czom woʃznym
wkazal tha my dal przethpek