Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1406 Pisarz: 7 Numer roty: 228
Rota Toporconis de Gorinino contra Jacobum de Cleczewo:

T mi b. p y ʃ +
Jako czom koly byl wýnowat zadze
dzyno Jakobowe zene y Jego Sweʃczy
thom [ʃwiʃko] (wʃzyʃtko) zaplaczil ...