Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: KN Rok: 1406 Pisarz: 7 Numer roty: 226
Idem rota:

T mi b p y S + Jako do
beʃlaw rőczil mi zato zytho tego mi
nepopelnal tho mý [ʃcd] ʃkodzi grziwnő