Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1406 Pisarz: 7 Numer roty: 224
Nota testes Morczkonis de Bosgowo adversus Bronislaum de Czisewo: primus Przeclaus de Skõpsky, secundus Michael de Ruchoczicze, tercius Thomas de Czwirczino, quartus Domarath SW ygrosowa, quintus Micolay de Chlodowo, sextus Albertus de Malochowo. — Rota:

T mi (b) p I S + Jaco
broniʃch Jachal wmoy Sad
y vczynil my [Sc do] Scodi za
grziwno y naiego [pratha]
bratha dwoczczi Strzelil
gwaltem