Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KN Rok: 1406 Pisarz: 7 Numer roty: 214
Causa fratrum de Boguslauicze {Jaroslaus, Climko, Laurencius}. Nota testes fratrum de Boguslauicze adversus Martinum ibidem de Boguslauicze: primus Paulus de Kurowo, secundus Philipus de Schetlowo, tercius Clemens de Cziszewo, quartus Laurencius de Jaroszouicze, quintus Swantoslaus eciam de Jaroszouicze, sextus Jan ibidem de Jaroszouicze. — Rota:

T m. b. p y.
ʃ. + Jako Swatczimy yʃze tő pomarő
dobrowolne trzimami trzidzeʃczy lat y
trzy latha pokoyne